Po zimní přestávce a rok po slavnostním zahájení první stavby silničního obchvatu Znojma se na osychající staveniště vracejí dělníci. Stále však mohou pracovat jen na polovině zamýšleného úseku. Zbytek blokují spory o vyvlastnění. Vlastníci, kteří své pozemky odmítají prodat, navíc budou, se vší pravděpodobností, komplikovat i další etapu, která má začít na podzim.

„Do práce se naplno pustíme co nejdřív. Stále ale můžeme pokračovat jen na druhé části stavby. Velmi mám to komplikuje organizaci a přináší velké náklady, které ale těžko uplatňujeme,“ řekl ředitel firmy, která obchvat staví Petr Brunclík.

Dělníci se na stavbu vrátili minulý týden. „Zatím pokládáme příkopové tvárnice, navážíme ornici a dokončujeme biokoridor. Po úplném vyschnutí staveniště za týden, či dva se naplno pustíme do práce,“ doplnil stavbyvedoucí Miroslav Tomaštík.

Poslední zahrady


S vlastníky posledních zahrad vedou úřady vyvlastňovací řízení. „Zatím čekáme na výsledek. Jsme připraveni se odvolat a případně jít i k soudu. Ostatně, u soudu leží dva a půl roku náš podnět na nezákonný postup, protože obchvat měl územní povolení dřív, než přišla změna územního plánu,“ řekla předsedkyně sdružení odpůrců trasy obchvatu a spolumajitelka jedné ze zahrad Lenka Poláková.

Jak dodala, vlastníci stejný podnět jako soudům poslali i ombudsmanovi.

Zástupům ředitelství silnic a dálnic, které stavbu chystá a platí, se navíc nedaří vykoupit všechny pozemky na trase druhé stavby obchvatu.

„U třech vlastníků patrně dojde na vyvlastnění. Z dalších asi jedenácti někteří nesouhlasí s cenou, u jiných řešíme různé majetkoprávní komplikace,“ řekl šéf správy ředitelství Jiří Rupp s tím, že jde například o zástavní práva či dědické záležitosti.

První část první stavby chtějí silničáři dokončit do podzimu. Stavaři patrně silnici dostaví kompletně.

„Bohužel povede takříkajíc odnikud nikam. V jiných zemích zákony u liniových staveb dovolují vyvlastnit a stavět s tím, že vlastník se pak soudí jen o cenu svého pozemku,“ podotkl Brunclík.

Silničáři chtějí na podzim pokračovat druhou stavbou směrem na sever k Příměticím. Pokud nezvládnou vykoupit pozemky, patrně budou opět stavbu dělit.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:

Plan obchvatu si můžete stahnout zde a zde.