Mouchu, která žije právě jen v tomto nejmenším národním parku v zemi, popsali odborníci Markéta Omelková a Jan Ježek v aktuálním vydání odborného entomologického časopisu. Vzácný nález pochází ze vzorků odebraných v Podyjí již na počátku tisíciletí v rámci výzkumu organizovaného Masarykovou Univerzitou.

„Objevená koutule Trichomyia hardeggensis byla popsána podle jediného samce a zatím je známá pouze z Podyjí. Výzkumníci ji lapili nedaleko Hardeggské vyhlídky. O jejím životě není bohužel nic bližšího známo," uvedl entomolog Robert Stejskal ze Správy Národního parku Podyjí.

Jedná se o jednoho z mála endemitů, které se v Podyjí nacházejí. „Odborníci například již ve stejné lokalitě popsali strom jeřáb hardeggský," informoval David Grossmann ze správy parku.

Podle příbuzných druhů objevené mušky lze nyní usuzovat, že tento hmyz s křidélky dlouhými jen asi 2,4 milimetru má vazbu na zachovalé lesy s dostatkem starých stromů a mrtvého dřeva.

Zástupci čeledi koutulovití (Psychodidae) jsou pak podle Roberta Stejskala obecně vázáni na mokřadní, respektive vodní biotopy. V lesích to mohou být lesní prameniště, kaluže, ale i stromové dutiny vyplněné vodou.

Mnohé druhy žijí ale i v blízkosti člověka – některým stačí k vývoji dřez, umyvadlo v koupelně nebo toaleta, proto jsou někdy nazývány „koupelnové mušky".

„Na Moravě je známo 152 druhů koutulí. Zajímavé je, že téměř polovina druhů je zařazena do červeného seznamu ohrožených druhů, zejména kvůli vazbě na obecně ohrožené mokřadní biotopy. Vzhledem k malé prozkoumanosti dvoukřídlého hmyzu ve srovnání například s mnohem populárnějšími brouky nebo motýly lze očekávat i další podobně významné nálezy," dodal Stejskal.

Například v roce 2006 ohlásili přírodovědci z Podyjí tři druhy brouků, jejichž výskyt je v naší zemi naprosto ojedinělý. Jedním z nich je několikamilimetrový střevlík s latinským názvem Bembidion Decoratum. „Je to zvíře, které žije v Alpách či Karpatech. V Podyjí jsme jej našli v oblasti Devíti mlýnů na štěrkovém náplavu řeky," nastínil zoolog Václav Křivan.