„Než počasí na přelomu roku stavební práce přerušilo, věnovali se dělníci statickému zajištění části věže. Připravené je i výběrové řízení na navazující stavební část prací,“ uvedla mluvčí znojemské radnice Denisa Šipšová.

Obnova areálu u hradeb začala před téměř dvěma lety demolicí zchátralé a podle zástupců města i památkářů naprosto nevhodné někdejší stolárny. „Poté jsme museli vyřídit směnu několika pozemků a další náležitosti,“ dodala mluvčí.

K demoličním pracem patří i vybagrování příkopu. „To ale musí firmy koordinovat s další etapou stavebních prací. Ta počítá například s opravou věže, zbudováním mostu přes příkop a zejména úpravou průchodů z parku a ulic Dolní Česká a Kollárova,“ vypočítala Šipošová.

Právě spor o podobu střechy hranolové hradební věže nyní komplikuje další postup příprav. „Chceme na dochovanou věž postavit vnější dřevěné schodiště a pak ochozové patro a střechu. Věž bychom tak jednak ochránili před vlivy počasí, jednak zpřístupnili. Naše argumentace zatím neměla výsledek,“ řekl znojemský radní Jiří Kacetl.

Dostavba by mohla být nepřesná

Podle znojemského památkáře Jana Kozdase jde o dílčí odborný spor. „Památková péče nemá vůbec nic proti celkové koncepci využití prostoru, dosavadním zásahům a navrhovanému způsobu využití. Odborná diskuse ovšem vznikla ohledně způsobu zastřešení výjimečně zachované věže datované do počátku šestnáctého století,“ uvedl Kozdas. Faktickou repliku historického typu střech brněnské pracoviště památkového ústavu odmítlo. „Jako odborná organizace s takovým návrhem nesouhlasíme. Je totiž spekulativní, není pro něj dostatek podkladů. Věž jako kulturně historická hodnota je chráněna v podobě dochovaného torza. Dostavba by byla nepřesná a odporovala dlouhodobé tradici a zásadám památkové péče,“ dodal Kozdas.

Radní Kacetl, historik znojemského muzea, se závěry památkářů nesouhlasí. „Zpracoval jsem studii vývoje střech znojemských věží podle toho, jak je patrný z historických vedut Znojma. Argumentovali jsme také řadou jiných staveb, kde památkáři i velmi rozsáhlé repliky schválili,“doplnil radní. Jeho studii ovšem památkáři neuznali jako náležitě erudovanou a vyzvali radnici, aby si nechala zpracovat posudek u pražského experta. „Město požadavku vyhovělo, i když muzeum poskytlo studii zdarma a posouzení pražským znalcem bude muset náležitě zaplatit. Nemluvě o tom, že je dobře znám svým vyhraněným názorem na podobné dostavby,“ poznamenal Kacetl. Jak dodal, doufá nicméně, že do jara město s památkáři k nějakému řešení dospěje a stavbu letos zahájí.

Po dokončení úprav naváže na městský park oddechová zóna s obnoveným hradebním příkopem, přístupným parkánem a věží a dvěma průchody do Dolní České a Kollárovy ulice. Stavební práce by měly trvat zhruba rok.