Usnesení z příslušného zasedání o tom nic neuvádí. Pouze konstatuje, že rada odložila projednání požadavků členů odborných komisí ohledně sporných změn při obnově parku. Vedení radnice ale trvá na svém, že pokyn spolkům dodat novou dokumentaci vzešel z jednání rady. „Radní požadují, aby zástupci občanských sdružení předložili novou projektovou dokumentaci včetně položkového rozpočtu, který by korespondoval s požadovanými změnami na následující zasedání rady," vyzvala spolky koordinátorka pracovních skupin, městská architektka Iveta Ludvíková.

V dopise se odvolala na požadavek radních, nejméně dva členové rady, přítomní na zasedání, uvedli, že nic podobného na schůzi neprojednávali. „Žádný takový požadavek nebyl na radě formulovaný, rozhodující je vždy usnesení," uvedl místostarosta Pavel Balík s tím ,že rada příslušný bod bez jakékoli debaty odložila.

Na skutečnost, že by radní uložili vypracovat nový projekt si nevzpomíná ani radní Pavel Jajtner. „Nesouhlasím s formulací v dopise, že „radní požadují…" Nijak jsme o této záležitosti nehlasovali a nejsem si vědom, že by padla výše zmiňovaná formulace," poznamenal Jajtner.

Vyslovený požadavek,nicméně místopředseda Okrašlovacího spolku Karel Fiala nepovažuje za nesplnitelný. „Máme detailně vypracovaný seznam nového mobiliáře i s cenovou nabídkou. Další navrhované změny, například vysázení jiného druhu stromů, nezakládají vznik žádných dalších nákladů," podotkl Fiala.

Jak dodal, nejde o absolutní změnu dosavadního projektu, požadují pouze, aby představitelé města a projektanti vyslyšeli jejich připomínky. Obává se ale, že na straně města chybí potřebná vůle.

Kalkulaci a porovnání cen týkající se mobiliáře přitom zaslal Okrašlovací spolek vedení města již začátkem prosince minulého roku. „Náš návrh vychází levněji, než návrh projektantů z Ateliéru Tišnovka. Historizující mobiliář je shodný s tím, který již lidé znají z městské památkové rezervace," poznamenal člen Okrašlovacího spolku a opoziční zastupitel Jiří Kacetl s tím, že výhrady mají také k plánované nové podobě kašny.

Radnice ústy své mluvčí odpověděla tak, že rada v tomto případě pověřila dalším jednáním tajemnici.

„Bod, který měli radní projednat a týkal se stanoviska členů pracovní skupiny, rada odložila. Pověřila ale prostřednictvím tajemnic úřadu architektku Ludvíkovou, aby vyzvala spolky k doložení nové dokumentace včetně rozpočtu. S tímto pověřením také rada jednohlasně tento bod odložila," uvedla mluvčí města Zuzana Pastrňáková.

Dlouhodobější spor o podobu parku okomentoval i politolog Jaromír Příkazský. „Členové spolků jsou někdy možná zbytečně kritičtí. Na druhé straně, je před volbami a nynější vedení radnice musí k tak sledované záležitosti přistupovat obezřetně. Možná proto nyní volí vyčkávací a zdržovací taktiku. Avšak i někteří členové Okrašlovacího spolku mají ambice, pokud jde o komunální politiku a park je vhodným tématem pro předvolební boj," uvedl Příkazský s tím, že není standardní, aby město nechávalo tímto způsobem přepracovat projekt.

"Domnívám se, že na prosazování názoru má rada města dostatečnou politickou sílu. Nevím, proč nakonec zvolili tento neobvyklý způsob tlumočení požadavku, zřejmě za tím bude opatrnost." uvažoval politolog.

Nad neobvyklým postupem se pozastavil i znojemský právník Jiří Feichtinger, který je odborníkem na veřejnou správu. „Město by mělo konzultovat požadované změny a nechat upravit stávající projekt. Vypracovat v době kratší než 14 dnů novou projektovou dokumentaci není reálné. Dopis, který spolky vyzývá k něčemu, o čem měla rozhodnout rada,je zřejmě výsledkem informačního šumu a nedorozumění. Z právního hlediska ale nemám co komentovat," uzavřel Feichtinger.