Mladé stromky měly v poškozeném lese mají nahradit ty, které zničil kůrovec. Do sázení se mají zapojit dobrovolníci z řadu členů spolků, sportovních oddílů a dalších zájemců.

Obchvat Znojma. Ilustrační foto.
Katastrofa i chyba vedení města, tvrdí lidé. Odklad obchvatu Znojma budí emoce

Stromky v poškozeném lese mají nahradit ty, které zničil kůrovec. Na zalesňování mají v lesní školce objednáno jedenáct a půl tisíce sazenic. „Jedná se o 8 200 kusů dubu zimního, patnáct set kusů habru obecného a 180 javoru mléče na první plochu. Druhá plocha se bude zalesňovat lípou malolistou, a to v počtu 1620 kusů. Jednotlivé druhy dřevin jsme vybrali s ohledem na polohu a klimatické podmínky dané lokality,“ sdělil před časem ředitel Městských lesů Zdeněk Trojan.