„Vysazovali jsme celkem sto dva stromů v délce tisíc tři sta metrů. Jedná se o čtyřiadvacet lip velkolistých, zbytek jsou raritní ořešáky s červeným jádrem. Ty totiž bývaly kolem státní silnice u obce, silničáři je ale vykáceli,“ přiblížil zemědělec Marek Venuta, který výsadbu prováděl.

Stromy tentokrát vysázeli Těšetičtí souběžně se silnicí, ale v bezpečné vzdálenosti dvě stě metrů od ní, v místech, kde obec obnovuje polní cesty k vycházkám. V obci už v loňském roce vysázeli na šest set nových stromů, například okolo polní cesty nad areálem pana Štefky, v lokalitě nad panelovou cestou a nedaleko větrné elektrárny, na rohu Bantické ulice či kolem golfového hřiště.

Alej svobody v délce přes sedm set metrů nedávno vysázeli také v Šatově u hranic s Rakouskem. Plánují, že by se mohla stát místem setkávání lidí. „Alej propojí příhraniční sousedy v místě, kde expozice Železné opony připomíná skutečnou hodnotu svobody,“ řekla už dříve Deníku Rovnost starostka Šatova Lenka Stupková.