„Minulý týden jsme měli kontrolní den, na kterém bylo řečeno, že devadesát procent hlavních těžebních prací bude hotovo do konce tohoto týdne. Čtyři tisíce kubíků sedimentu skončí na rekultivaci skládky v Mikulovicích, další část na rekultivované skládce u nás a zbytek jako hnojivo na polích v okolí města,“ popsal starosta Jevišovic Pavel Málek (u hromady sedimentů na snímku vpravo). Pokud v dalších dnech nezačne opět mrznou, začnou dělníci s opravami zdí na březích přehrady. „Práce by měly být hotovy do konce měsíce března, devatenáctého května už na napuštěné přehradě plánujeme závody dračích lodí,“ dodal starosta.