Devětatřicetiletý novokněz Coufal ke kněžskému povolání zrál delší dobu. Nejprve se vyučil instalatérem a pracoval jako údržbář a řidič v mašovickém družstvu. „Jedním z kněží, kteří velmi ovlivnili mé další směřování, byl otec Marek Dunda z Vranova. Organizoval společenství mládeže, velmi poutavě vysvětloval pravdy víry," vzpomínal při primici Coufal. Pro kněžství se rozhodl po dlouhém rozvažování po deseti letech. Do semináře vstoupil ve dvaatřiceti letech. Loni přijal jáhenské svěcení. Po roční pastorační praxi ve Ždáru nad Sázavou byl jednadvacátého června vysvěcen na kněze.