„Přešli jsme do prostor firmy Psota, kde naši studenti budou mít ty nejlepší podmínky pro přípravu na své budoucí povolání," uvedl mimo jiné ředitel školy Libor Hanzal. Nové výukové prostory bude od letošního školního roku navštěvovat asi osm desítek učňů prvních, druhých i třetích ročníků školy.