V dřívějších letech přitom socha chráněná přes zimu byla. Autor busty, keramik Ivo Sláma, sám několikrát úředníky radnice upozorňoval, že plastiku je nezbytné zakrývat na zimu vždy. Déšť, sníh a mráz podle něj bustu jednoznačně poškozují.