Vydávání polévky obstarávají pracovníci charity i dobrovolníci. „V pondělí chodí pomáhat členové klubu seniorů, ve středu budou docházet dobrovolníci z věznice a v pátek nám pomáhá jedna řeholní sestra. Vedle samotného výdeje polévky nabízíme také informace o další dostupné pomoci například o charitním šatníku, kde můžeme pomoci zimním oblečením," dodala Tomášková.