„Chceme v tomto místě mít odpočinkovou zónu. V místě budou parkové úpravy, tedy trávník, keře a stromy, ale také jezírko a pochopitelně lavičky. Začínáme demolicí staré budovy, která vyjde na více půl druhého milionu korun,“ řekl Deníku Rovnost místostarosta Chvalovic František Hruška.

Až dosud nepříliš atraktivní plocha za farním kostelem svaté Markéty by se měla do nové podoby, podle některých místních spíše staronové, protože tu kdysi parčík s hřištěm býval, proměnit již na podzim tohoto roku. Další dílčí úpravy plánují předstabvitelé Chvalovic na příští rok.