„Dosavadní vybavení kanceláře už dosluhovalo nebo bylo nevyhovující. Marešův nábytek nechalo sice minulé vedení města zrestaurovat, ale pak jej uskladnilo v nepřístupných prostorách divadla,“ uvedla městská architekta Iveta Ludvíková. Ta navrhla i novou podobu kanceláře. „Historický nábytek jsme doplnili vhodným současným, na některé části vybavení, například nový koberec, ještě čekáme, “ dodala Ludvíková.