Vodáci vypluli od sportovního areálu v Dobšicích. Nejprve vyslechli instrukce, jak zvládnout dva složitější jezy, které je po cestě čekají, poté čtyřletá Michaela Chládková řeku odemkla a vodáci vyrazili ke Krhovicím a Hrádku, kde je jich plavba v pozdním odpoledni končila.