Smečka čertů s Luciferem dětem nejprve pro zahřátí a rozpohybování pustila pár písniček, potom rozdala připravené dárky. Do čertovského doupěte poslali rodiče dokonce i odvážnou dívenku v andělském kostýmu. Sladké pozornosti, pak čerti rozdali i dalším čekajícím malým hostům. Některé děti přišly ustrojené v čertovských kostýmech, červené rohy blikaly na hlavách i části dospělých. Když se před sedmou večer lidé rozcházeli, potkávali v blízkých ulicích skupinky Mikulášů s čerty a anděly roznášející dárky do domácností.