Hlavní pouť připadá v Mašůvkách na počátek července, poutníci se v tamním kostelíku se starobylou poutní tradicí schází každý měsíc. „Na začátku devadesátých let jsme se s dalšími kněžími rozhodli na mašůveckou poutní tradici navázat a rozšířit ji. Inspirovali jsme se u benediktinů v dolnorakouském Maria Rogendorfu, kde konali právě pravidelné měsíční pouti. Proto jsme tehdy o hlavní pouti v devadesátém poutníky odvážně požádali, aby přišli znovu ne za rok, ale za měsíc,“ vzpomínal na začátku poutní mše znojemský děkan Jindřich Bartoš. A připomněl, jak se nová tradice ujala. „Třetího srpna 1990 se nás tu v lurdské jeskyni sešlo na sto padesát. Když jsme pak slavili stou pouť, mohli jsme ocenit několik osob, které přišly pokaždé. I o dvousté pouti jedna taková osoba byla,“ dodal děkan Bartoš.