„V trojúhelníku, který jako jediný není dotčený trasami současných inženýrských sítí, jsme našli nejprve původní dlažbu a pod ní vrstvu z dvanáctého století s jednou sídlištní jámou. Ta narušovala objekt z doby bronzové a k němu přiléhal kostrový hrob velmi pravděpodobně ze starší doby bronzové," sdělil David Humpola ze znojemského pracoviště Ústavu archeologické památkové péče.

Ve zhruba čtyři tisíce let starém hrobě byl zesnulý uložen ve skrčené poloze. „Hrob měl kamenný zásyp a kamenné obložení a především jsme našli i tři bronzové ozdoby," dodal Humpola.