Proti způsobu obnovy městských parků i samotnému výběru nových druhů stromů obyvatelé Znojma demonstrovali a podepisovali také petici. Ta ale zůstala bez odpovědi, zastupitelé ji vzali na vědomí v momentě, kdy zůstala hlavní alej v Dolním parku bez stromů. Nepomohlo ani společné odvolání znojemských spolků.

Obnovou má projí v budoucnu také Horní park.