Situace podle Klejduse způsobuje značný rozptyl ptačích druhů a jejich populací v krajině. „A to může být také jeden z důvodů, proč nevídáme některé i chronicky známé a frekventované druhy ptáků na svých obvyklých místech nebo stanovištích. Přesto se řada z nich v krajině objeví, ale většinou jen krátce, když tudy protahují nebo se potulují, tím pak mohou snadněji uniknout i pozornosti," dodal Klejdus, který v minulých týdnech vyfotil na typických místech protahující hýly obecné nebo jedince při sběru semen na stromech. Často s nimi pozoroval i pěnkavu jikavce. Na zimních stanovištích ornitolog Julius Klejdus pak pozoroval naši nejhojnější sovu, kalouse ušatého a nafotil i jejího mnohem vzácnějšího příbuzného, kalouse pustovku.