Zvony byly potlučené a hrozilo jim puknutí. Jeden z nich měl dokonce až čtyřiceticentimetrovou prasklinu. Zvony si k opravě odvezl zvonař a restaurátor Petr Rudolf Manoušek z Prahy. Rozezní se opět na jaře příštího roku.