Výkřiky v němčině i českém jazyce, houstnoucí atmosféra a nakonec první výstřely, i mtrví. Šatov zažil v sobotu dramatické okamžiky z počátků nacistické okupace podzimu 1938. Pro veřejnost připravili organizátoři vzpomínkové akce k 70. výročí událostí na jižní Moravě nevšední představení.

„Co se tady roztahujete, tady nejste doma,“ provokuje muž v roli člena Freikorps české četníky. Ti se zprvu jen domluvou snaží provokace potlačovat. Když ale na náměstí před četnickou stanici vtrhne skupinka německých provokatérů se svastikou na rukávech, začíná atmosféra houstnout.

„Pryč, zmizte odsud!“ hulákají členové Freikorps na četníky a házejí po nich kamení. Četníci vytlačují provokatéry a použijí i šavle pro údery na plocho. Náhle klidnou návsí třeskne výstřel, který se brzy změní v silnou přestřelku.

„K zemi!“ křičí velitel četníků. mezitím přijíždí na pomoc vojáci ze Znojma. Silná palba je oboustranná. „K boji vpřed!“ velí poručík českého vojska. Ranění jsou na obou stranách. Začínající okupace na jihu Moravy má brzy svoji první oběť v podobě českého velitele vojáků, kteří přišli četníkům na pomoc, poručíka Otmara Chlupa. Hodinová ukázka událostí v pohraníčí končí předáním četnické stanice Němcům.

„Před měsícem jsme viděli pěchotní srub a dnes jsme přijeli na ukázku přepadení četnické stanice. Technické muzeum to dobře připravilo. Moc se mi líbilo, jak věrohodně všichni hráli, hlavně ty Sudeťáky,“ říká po skončení ukázky Jiří Kubita ze Znojma.

„Chtěli jsme stručně připomenout události na jižní Moravě v roce 1938. Zvolili jsme jakési divadelní představení tak, aby z ukázky měli co nejvíce především diváci,“ říká pracovník Technického muzea v Brně Roman Řezníček.

Lidé mohli na návsi vidět na padesát bojujících vojáků a četníků v dobových uniformách. Na druhé straně příslušníky Freikorps, kteří byli vyzbrojeni puškami i kulometem. „Na ukázku jsme se připravovali půl roku a předvedeme celkem dvě. Dopoledne je to i pro nás jakási premiéra, odpoledne už budeme jen reprízovat,“ uzavírá Řezníček.

Zatímco na návsi končí první ukázka bojů o pohraničí, u nedalekého pěchotního srubu se představuje moderní česká armáda částí své techniky a výzbroje. K vidění jsou i historická armádní vozidla či zbraně.

„Pracovníci Technického muzea nás pozvali ke spolupráci na ukázce. Věnujeme se především předvádění poválečné činnosti ozbrojených složek v Československu,“ tvrdí jeden z účastníků vzpomínkové akce Petr Kadera z Klubu vojenské historie. Šatovem prochází v oděvu vzor šedesát, v tak zvaných maskáčích, ozbrojen samopalem. „Je to naše hobby i odkaz našich otců,“ dodává Kadera.