„Snažíme se propagovat potravinářské obory a z nich konkrétně obor pekař a řezník-uzenář. Děti ze základních škol z okresů Znojmo a Vyškov si tato řemesla vyzkoušely. Seznámily se s tím, jak se vyrábí preclík, vánočka a jitrnice. Dozvěděly se, co tyto profese obnáší,“ přiblížil program akce ředitel školy Josef Brouček.

Na jeho učiliště zavítalo osmdesát dětí. Možná se některé z nich budou v budoucnu tomuto řemeslu věnovat. „Přicházejí nám poptávky po těchto oborech nejen z naší republiky, ale také až ze Skotska a samozřejmě od našeho blízkého souseda, z Rakouska. Žáci těchto oborů najdou uplatnění. Během studia mohou dostat i stipendium, o kterém rozhodl kraj, protože je nedostatek lidí schopných těchto řemesel. U dětí se zájem o tyto obory trochu zvyšuje,“ řekl Brouček. Škola se snaží děti vybavit i jazykovými dovednostmi. „V rámci výuky cizích jazyků máme speciální program zaměřený na to, abychom žáky naučili odbornou terminologii v německém nebo anglickém jazyce v oboru, který studují,“ dodal Brouček.