„Podle pověsti odtud sledoval polský král Jan III. Sobieski v roce 1683 přechod svých vojsk přes Dyji, když táhl na pomoc Turky obležené Vídni. Roku 1892 na tomto místě znojemská sekce Rakouského turistického klubu vybudovala dřevěný pavilon, který sloužil až do konce I. světové války. V roce 1922 zřídil Spolek německých turistů ve spolupráci s Klubem českých turistů nedaleko místa původního pavilonu nový altán v jeho dnešní podobě. Ve skalách pod Královým stolcem byla objevena jediná dnes známá letní skalní kolonie vrápence malého v Evropě," píše se na stránkách NP Podyjí.

Hladina znojemské přehrady v roce 1966 zatopila Trauznitzský mlýn, jehož základy jsou při nízkém stavu stále dobře patrné. Správa parku plánuje v dohledné době generální opravu této známé vyhlídky.