„Až po koupi jsme do kláštera získali přístup, proto nyní začneme chystat plány na budoucí využití a chystat nejnutnější údržbu,“ řekl znojemský děkan Jindřich Bartoš.

Farnost klášter založený v sedmnáctém století koupila nedávno od státu za téměř osm milionů korun. Kapucíni v klášteře žili od založení do počátku padesátých let minulého století.