„Jde o pokračování oprav hřbitova, které začaly již v loňském roce. Loni jsme pracovali na úpravě zeleně a opravách části zdi u vstupní brány. Získali jsme i dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Opravy stály okolo  sedmi set tisíc korun," informoval architekt  Jaroslav Klenovský.

Letos správci chtějí dokončit opravy zdi a také postavit povalené náhrobky. S opravami pomohlo i Znojmo, které letos poskytlo dotaci ve výši sto tisíc korun.