Od lucerniček účastníků průvodu si betlémské světlo zapalovali další lidé, kterým bude zářit o Vánocích doma. „Světlo jako každý přivezli skauti, kteří si ho předávají od světla zapáleného přímo v Betlémě v jeskyni chrámu Narození Páně,“ připomněl znojemský děkan Jindřich Bartoš. Jak dodal, i ve Znojmě už má malá předvánoční slavnost svou tradici.

„V průvodu letos Svatou rodinu představovali manželé Polákovi, kteří čekají svoje první dítě. Paní Poláková nám před pětadvaceti lety představovala Ježíška v živém Betlému u kapucínského kostela sv. Jana Křtitele, kde vítání Betlémského světla každý rok končíme,“ usmíval se znojemský děkan Jindřich Bartoš. Letos Svatou rodinu s Jezulátkem v živém Betlému představovali manželé Venutovi z Popic se svým nedávno narozeným pátým dítětem.