Radnici zastupoval místostarosta Jan Grois, který vystoupil s krátkým proslovem. Připomněl v něm i slova prvního československého presidenta Tomáše G. Masaryka. „Dosáhli jsme samostatné republiky, protože jsme horoucně věřili ve své národní ideály, že jsme ve svém nitru uznávali a ctili něco svatého a že jsme měli důvěru v lidi a lid. A stejně udržíme si svoji republiku a demokracii, když budeme věřit ve své ideály, když uznáme to svaté a když budeme důvěřovat jeden v druhého," citoval Grois, který vzpomněl i na dílo domácího a zahraničního odboje, který vzniku republiky předcházel.

Poté zástupci města položili k pomníku květiny a nakonec zazněla česká státní hymna.