Památkář Jan Kozdas získal cenu za svou odbornou činnost i aktivitu ve spolcích. „S oblastí Podyjí je spjat svým celoživotním dílem i osobní sympatií. Svým dlouhodobým přístupem k ochraně historické a kulturní krajiny a trvalou snahou o součinnost a vzájemnou podporu našich dvou oborů přispěl Jan Kozdas k zachování kulturních i přírodních hodnot zdejší krajiny,“ řekl ředitel správy parku Tomáš Rothröckl.

Kozdase ocenění potěšilo. „Spolupráci našich dvou oborů považuji za důležitou a kulturní krajině Podyjí jsem věnoval řadu svých badatelských článků,“ radoval se památkář.

Cenu si vysloužila i oprava střech vranovského zámku. „Díky zodpovědnému přístupu Národního památkového ústavu i nadstandardnímu přístupu stavební firmy zůstala zachovaná místa pro hnízdění rorýsů. Obnova krovů pak naplnila podmínky pro vznik letní kolonie netopýrů,“ poukázala bioložka správy parku Lenka Reiterová