Současný provozovatel octárny přesouvá totiž výrobu kompletně ze Znojma do Bzence, kde nainstaloval novou nerezovou ocetnici. V té bude vyrábět kyselou tekutinu s menšími výrobními náklady než v současném zařízení ve Znojmě.

"Pokud vím, tak dubové ocetnice se nebudou pálit, ale převážejí je do Francie, kde se v nich bude vyrábět ovocný ocet. U nás se v některých z nich nepřetržitě vyráběl přes sto třicet let," uvedl už před časem dřívější majitel firmy Josef Molík.