Odborníci na přírodu Jaroslav Ponikelský a Milan Pořízka pak s účastníky vycházky vyrazí do lokalit zasažených loňskou prosincovou ledovkou. Trasa vycházky povede do údolí Klaperova potoka, poté na Mufloní kopec a pak zpět do Čížova. Dlouhá bude asi sedm kilometrů středně těžkým terénem.

Lidé by si měli vzít vhodnou terénní obuv a také svačinu.

Na začátku loňského prosince si pět centimetrů tlustá vrstva ledu na stromech vybrala svoji daň. Desítky kilogramů zátěže polámaly přetížené větve a vyvrátily stromy. Zatímco člověk právem truchlil nad zničeným ovocným sadem či škodou na lesních porostech, příroda vnímá tuto změnu jako příležitost. „V lesích vznikaly nové světliny. Na nich mají šanci k růstu mladé semenáčky a dochází ke zpestření prostorové struktury lesa. I světlomilné lesní druhy, jako je jasoň dymnivkový, lýkovec vonný či prvosenka vyvýšená takovou situaci ocení," popsala již dříve bioložka Správy Podyjí Lenka Reiterová.