Jeho názor přetiskujeme:
Již při letmém pohledu na poslední vydání Znojemských listů je patrné, že bez ohledu na případnou pravdivost uváděných informací o finanční stabilizaci města, o výsledcích auditu a případných korupčních rizicích, se toto periodikum zvrhlo do jednostranného nástroje propagace aktuálně vládnoucí politické skupiny.

Jde o cenzuru, která se projevuje zejména naprostou absencí jakýchkoli alternativních názorů, a dále vykreslováním kroků rozhodnutí a názorů vládnoucí skupiny jako jediných správných a dokonce jediných existujících. Tato jednostranná prezentace diskredituje snahu odhalit korupční praktiky, protože z tohoto odhalení činí propagandistický nástroj, takže veřejnost přestane informacím důvěřovat.

Například článek „Hitparáda chyb a omylů“, formulovaný v žánru soudniček a černé kroniky, je z hlediska vyváženosti naprosto nepřijatelný bez toho, aby byla dána možnost k vyjádření zmiňovaným a ostře odsuzovaným osobám, bez ohledu na to, kde je pravda.

Jednostranné útoky na jmenované osoby, realizované za veřejné peníze, bez možnosti dotčených osob či kohokoliv jiného doplnit jeden pohled o další názory na věc, představují zneužití veřejných prostředků a střet zájmů. Vedle toho množství jmenovitých zmínek o starostovi vytváří kult osobnosti.

Důsledkem takové chybné redakční práce bude ztráta důvěryhodnosti periodika a tím pádem mrháním finančními prostředky na jeho vydávání. Naopak, kdyby redakce vyhledávala a zařazovala také alternativní a kritické názory tak, aby si občané mohli dělat svůj úsudek o tom, co je správné a kde je pravda, přispěla by k důvěryhodnosti zpráv a komentářů o událostech místní politiky.

Žurnalistickou absurditou, připomínající podepisování Anticharty v roce 1977, když vlastní Chartu 77 nesměl nikdo znát, je zpráva v rubrice Stalo se, která uvádí, že se starosta ohradil proti vyznění jakýchsi článků v jiných sdělovacích prostředcích. Namísto, aby redakce Znojemských listů informovala čtenáře o obsahu těchto článků a konfrontovala je s postoji starosty, degeneruje do polohy mechanického oznamovatele starostových postojů.

-
-
-
-
-