Proč opouštíte post ředitele jedné z největších a nejmodernějších škol v regionu?

Důvodů je více. Mířím na volnou nohu jako konzultant, poradce, člověk, který se bude dál školstvím zabývat v oblasti rozvoje škol a mentoringu. Na podzim by mi měla vyjít první kniha a toto je právě krok, který mne posouvá trochu jinam. Na školství se budu dívat globálněji, nikoli z pohledu jedné školy. Je to ryze moje osobní rozhodnutí a postoj. Mám své vize.

Kde vás budou kolegové pedagogové potkávat?

Na území celé republiky na různých odborných konferencích, školeních, najdou moji práci na specializovaných webech. Chci zúročit především svoji jednadvacetiletou pedagogickou praxi.

Škola, ze které nyní odcházíte, je známa svým moderním přístupem k výuce včetně moderních informačních a didaktických technologií.

Škola není dílo jednotlivce. Byl jsem vždy obklopen řadou vynikajících kolegů a díky nim se mi dařilo naplňovat své vize. Podařilo se nám mít špičkově vybavenou školu ve všech oblastech. Jde o technologie, nadání a jazyky. To se nám podařilo i díky zřizovateli. Musím konstatovat, že škola Dr. Mareše je vybavena na evropské úrovni. Dařilo se nám také v mezích možností naplňovat potenciál našich školáků. Také se nám podařily certifikované zkoušky na Cambridge. Ze šestatřiceti dětí, které všechny zkoušky splnily, jednatřicet dosáhlo takového umístění, že by mohly jít hned na vyšší úroveň zkoušek. To je jistý indikátor kvality výuky na naší škole.

Jak vidíte další směřování školy, kterou jste léta vedl?

Můj nástupce, který vzejde z výběrového řízení, ať už to bude kdokoli, může pokračovat v nastavených kolejích, nebo může otočit kormidlo trochu jiným směrem. To už bude záviset jen na něm.

Nebudou vám kolegové a žáci chybět?

Určitě budou. Ale jak už jsem řekl, posouvám se někam dále, školství neopouštím. Svým rozhodnutím si naplňuji nějaký osobní cíl, takže se s kolegy budu i nadále potkávat. Je to jen další životní etapa. Nehledejte v tom nic jiného.