„Štábní strážmistr Vladimír Zásměta velel družstvu Stráže obrany státu – Jevišovice, prapor Brno-venkov, které bylo po Mnichovské dohodě umístěno v myslivně u Jankoveckého rybníka. Devatenáctého řijna 1938 kolem deváté hodiny ráno došlo v místě odhalení památníčku k neshodám o přesném umístění nově stanovené demarkační čáry, oddělující Německo a náš stát, mezi hlídkou naších příslušníků Stráže obrany státu a říšskoněmeckou hlídkou. Jeden z jejich členů zahájil střelbu a v nastalé přestřelce smrtelně zranil štábního strážmistra Vladimíra Zásmětu, který na místě svému zranění podlehl. Byl ženatý a měl tři děti,“ uvedl František Šmákal ze znojemského klubu vojenské historie.

Stráž obrany státu byla vytvořena vládním nařízením v roce 1936. Tato jednotka, kterou tvořili příslušníci armády, četnictva, policie a finanční stráže, měla sloužit, v případě nebezpečí napadení našeho státu, k bezprostřední ostraze a ochraně našich hranic do doby, než obranu převezme armáda.

Vzhledem k dalšímu vývoji politické situace v letech 1938-1945 a následnému nastolení nového politického režimu, který se snažil očernit všechny příslušníky prvorepublikového četnictva, policie a finanční stráže, upadla tato smrt štábního strážmistra Vladimíra Zásměty v zapomnění. Až iniciativa amatérských historiků Františka Šmákala a Vítězslava Vítka ze Znojma vedla k „objevení“ tohoto doposud neznámého padlého při ochraně našich hranic v roce 1938. „Na objev navázali členové Klubu vojenské historie „Hraničářský pluk 19“, kteří na vlastní náklady zbudovali malý památníček, připomínající jedno z míst, kde došlo ke smrti člověka bránícího svou vlast a plnícího si svou služební povinnost,“ dodal Šmákal.