„Kapli nechal v roce. 1831 zbudovat koželužský mistr Bauer jako ochranu pro do té doby pod širým nebem stojící sousoší Piety. Cenná památka je majetkem města Znojma. V současné době zde probíhá stavební obnova, organizovaná Nadací pro obnovu církevních památek znojemského děkanství,“ uvedla Eva Jurmanová z nadace. (mm)