Na nádraží si troufneme, trať už bychom nezvládli. Tak lze shrnout úvahu obecních zastupitelů v Hevlíně. Odmítli totiž nabídku na bezúplatný převod lokální trati z obce do Hrušovan nad Jevišovkou. Ucházet se chtějí jen o historickou budovu hevlínského nádraží, která podle starosty před časem získala památkovou ochranu.

„Zastupitelstvo o možnosti trať bezúplatně převzít jednalo, ale mezi zastupiteli převážila obava, že by to pro obec představovalo příliš náročnou finanční zátěž," sdělil starosta Hevlína Jiří Dohnal.

Podle něj rozhodnutí zastupitelstva ještě neznamená, že by obec otevírala cestu k úřednímu zrušení a následnému fyzickému odstranění trati. „Se Správou železniční dopravní cesty ještě budeme o dalším postupu a možnostech jednat, " ujistil Dohnal.

Na celou lokálku se Hevlínští necítí, ale o samotné nádraží na okraji obce podle starosty zájem mají. „Budova nádraží dostala nedávno památkovou ochranu, o její převedení požádáme, abychom se o ni mohli postarat," podotkl starosta.

Rozhodnutí zastupitelů zamrzelo předsedu Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě Martina Kouřila, který mimo jiné podporuje zachování regionálních tratí.

„Myslím, že i v Hevlíně mohli postupovat stejně jako v Jemnici, kde se město ke své lokálce přihlásilo. Rozhodnutí zastupitelů samozřejmě musím respektovat. Bohužel zřejmě znamená, že se osud trati nachyluje k likvidaci," upozornil Martin Kouřil. Podle jeho mínění ale osud trati ještě lze zvrátit.

„I když máme jen omezené možnosti a pouze poradní roli, povedeme další jednání, a to jak se zástupci Hevlína, tak například s krajem. Cesta k likvidaci trati je v každém případě poměrně dlouhá, může trvat i několik let. Snad tedy bude příležitost ještě osud trati zvrátit a přispět k její záchraně," dodal Kouřil.

Úřední odpis a fyzická likvidace trati je podle Jakuba Ptačinského ze Správy železniční dopravní cesty až posledním řešením. „Jsme vázáni určitými postupy podle zákona. Obecně platí, že trať nejprve musíme nabídnout k prodeji za cenu podle posudku. Pokud se nikdo nepřihlásí, následují další postupy, zejména jednání s obcemi, regionálními dopravci a dalšími zájemci, kteří by mohli tratě převzít. Pokud ani to nepřinese výsledek, dojde na takzvané rušení tratí, které má opět několik variant, včetně přechodného uzavření. Fyzické snesení trati je až poslední možností, protože trvale znemožní vrátit se na trať s osobní či nákladní dopravou," uvedl Ptačinský.

Drahá obnova trati

Pravidelná železniční doprava mezi Hrušovany a Hevlínem skončila před dvěma roky posledního června. Po vstupu Znojemska do krajského systému veřejné dopravy zajišťují veřejnou dopravu v Hevlíně a okolí autobusy. Z Brna začal jezdit spoj až do sousedního dolnorakouského městečka Laa an der Thaya.

Tam historicky vedla z Hevlína i železnice, součást trati z Brna do Vídně. Úsek z Hevlína ke státní hranici postupně zanikl po druhé světové válce. Přes mnohá jednání a iniciativy nepřinesly snahy o její obnovu žádný výsledek.

Rakušané sice přivedli na svém území koleje až ke státní hranici, na moravské straně ale trasa vede složitým terénem přes několik mostů, což výrazně zvyšuje náklady případného obnovení trati.