„Po ukončení platnosti smlouvy se svozovou společností, která skončila v srpnu a byla velmi výhodná, by při zachování stejných parametrů neúměrně vzrostla cena za vyvážení popelnic. Proto jsme zvolili optimalizaci svozu,“ vysvětlil krumlovský místostarosta Zdeněk Juránek. Podle něj byl Moravský Krumlov jednou z posledních obcí, která odpad vyvážela každý týden. 

Některým obyvatelům města se změna nelíbí. „Podle mě je nový plán nesmyslný a diskriminační. Nevidím důvod, proč by svoz u rodinných domů měl být jednou za 14 dní, když platíme stejnou částku jako obyvatelé bytových domů,“ reagovala na sociální síti například Jaroslava Borešová.

Další diskutující na sociální síti poukázala na sousední město Miroslav. „Systém by určitě neměl být diskriminační, s tím plně souhlasím. Třeba v Miroslavi se takto vyváží a lidé platí 530 korun ročně,“ nastínila Hana Hubatková.

Odpadky vnímají citlivě i další obyvatelé města. „Myslíte, že jednou týdně stačí pro bytový dům, který má jeden kontejner a bydlí v něm 31 rodin? Stalo se, že nebylo u jednoho domu vyvezeno ani jednou za týden a odpadky byly všude okolo,“ poukázala Jana Florianová.

Místostarosta Juránek zdůrazňuje, že devět let radnice nezvyšovala poplatky za odpad. Ten činí 500 korun na osobu a město jeho navýšení neplánuje. „Zkušenosti z jiných měst ukazují, že zavedení svozu bionádob a snížení počtu svozů směsného odpadu bylo tím, co vedlo k dalšímu výraznému navýšení objemu tříděného odpadu, což se projevilo ve snížených nákladech na svoz odpadu. Aktuálně to nebude znamenat snížení poplatku, ale snížení dotace města na tuto činnost, a tím pádem možnost využívat ušetřené prostředky na jiné mnohem užitečnější aktivity, než je svážení odpadu,“ dodal Juránek.

Radní Michal Horák poukazuje na větší kázeň při nakládání s komunálním odpadem. „V Moravském Krumlově máme několik míst, kde mohou spoluobčané do jednotlivých kontejnerů třídit odpad. Bohužel vnímáme stále větší množství odloženého odpadu, který se na na sběrných místech hromadí, aniž by patřil do některého z kontejnerů na tříděný odpad,“ podotkl Horák.

Obyvatelé mají podle radního možnost využívat nově zrekonstruovaného sběrného dvora v ulici Dělnická. Funguje pět dní v týdnu a lze jej využít až na malé výjimky bezplatně. Pracovníci, kteří zajišťují svoz komunálního i tříděného odpadu, nemají povinnost odpadky odložené mimo sběrné nádoby žádným způsobem likvidovat,“ upozornil Horák.