Ne do šedesát kilometrů vzdálené Třebíče, ale do nově budovaného areálu na rozhraní Znojma a Dobšic, by se měl od poloviny roku svážet tříděný odpad ze Znojemska. Regionální separační odpadové centrum je největší investiční akcí radnice tohoto roku. Městu přinese v budoucnu zisk z nájmu a zhruba desítku nových pracovních míst. Poplatky za odpad nezlevní.

„Nepředpokládáme, že bychom po dokončení centra měnili poplatek za odpady. Teď na každého občana doplácíme,“ řekl starosta města Petr Nezveda. Každý obyvatel Znojma je povinen zaplatit pět set korun. Celkové náklady ale dosahují v přepočtu na obyvatele devíti set korun. Město dotuje provoz sběrného dvora a svoz, třídění a ukládání odpadu víc než patnácti miliony korun ročně.

Zkrácení trasy, po které jezdí popelářská auta s tříděným odpadem, by tuto sumu mohlo snížit. „Cena za svoz tříděného odpadu je ovlivněna i náklady na dopravu do místa zpracování. Ty se nyní zmenší,“ řekl Josef Esterka, šéf firmy A.S.A. Znojmo, která má na starosti svoz odpadků.

Regionální odpadové centrum bude stát devětašedesát milionů korun. Většina peněz přijde z prostředků Evropské unie a Státního fondu životního prostředí. Z městské kasy jsou na něj vyčleněny čtyři miliony korun. V hale bude linka na třídění plastů a papírů. Provozovatel, kterého vybere radnice ve výběrovém řízení, bude moci nabízet kvalitně vytříděný odpad k dalšímu zpracování.

Ve městě se odpad separuje od roku 2002. A lidí, kteří ho třídí, stále přibývá. V roce 2005 do speciálních kontejnerů vyhodili pět set patnáct tun odpadků. V roce 2007 už to je o téměř sto padesát tun více. I tak to je pouhá desetina množství odpadu, kterého se zbavili v běžných popelnicích.

Na to, aby byl provoz regionálního odpadového centra rentabilní, bude podle Esterky nutné zpracovávat až dva tisíce tun odpadu ročně.

Lidé na Znojemsku jsou ale stále ve třídění odpadu jedni z nejhorších na jižní Moravě. „Třídění odpadu tady má zatím jen malou historii. Kupní síla obyvatel také není tak vysoká jako v jiných regionech,“ řekla oblastní manažerka společnosti EKO – KOM Jana Krčmářová. Lidé méně nakupují a mají i méně odpadků.