Podle mluvčí Nemocnice Znojmo Petry Veselé je absence lékařů zejména na oddělení ORL zásadní, protože se jedná o malý kolektiv. „Problém vznikl bohužel odchodem velmi zkušené lékařky a dlouhodobou pracovní neschopností dalšího lékaře,“ informovala Veselá.

V nemocnici je kromě ORL omezený i provoz očního oddělení. Pacienti, u kterých se objeví akutní problém v nočních hodinách nebo o víkendu, musí navštívit jinou nemocnici nebo soukromou kliniku. V případě nouze jsou odkázaní na sedmdesát kilometrů vzdálené brněnské nemocnice.

Částečnou náhradu za oddělení ORL mohou podle náměstka pro léčebně-preventivní péči Martina Kašpara poskytnout lékaři z jiných oborů. „Pacienty s akutními potížemi diagnosticky přesahujícími i do jiných oborů, kteří navštíví pohotovost nebo urgentní příjem v Nemocnici Znojmo, vyšetří lékaři těchto oborů v nezbytném rozsahu, jež umožňuje příslušná odbornost a kompetence,“ uvedl Kašpar v prohlášení na začátku června. Sdělil také, že nemocnice vynakládá veškeré úsilí k nápravě krizové situace a žádná další omezení momentálně nechystá.

Velký problém představuje neobsazenost pracovních míst na rehabilitačním oddělení. „V personálním plánu je dvacet fyzioterapeutů. Teď jich máme devět a z toho tři už jsou v důchodovém věku. Je to opravdu strašně málo,“ sdělila serveru Seznam Zprávy vrchní fyzioterapeutka Hana Kučerová s tím, že individuální fyzioterapii z důvodu chybějícího personálu už oddělení nenabízí.

Nejčastější příčinou odchodu fyzioterapeutů je zaměstnání v soukromém sektoru. Dále je to generační obměna, tedy odchody do důchodu. „Nejvíce ale personální obsazení pracovišť ovlivňují mateřské a rodičovské dovolené nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti,“ upřesnila Veselá. Podotkla, že svou roli hraje také odloučenost nemocnice od dalších zařízení v kraji. Kvůli ní je složité zaměstnat zdravotníky, kteří by museli dojíždět z velké dálky.

Znojemská nemocnice je s téměř šesti sty lůžky a více než tisíci zaměstnanci největší krajská nemocnice na jižní Moravě. Čtyřicet lůžek se nachází na gynekologicko-porodnickém oddělení. „Na směně na porodním sále obvykle bývají dvě porodní asistentky a staniční sestra,“ sdělila studentka na praxi Karolína Adlerová.

Personální potíže, se kterými se nemocnice potýká, nezaznamenala. Zaměstnankyně se podle ní vždy starají o ženy s největší péčí a stíhají přitom i zaučit studenty. „Porodní asistentky jsou empatické, rády mi pomohly a všechno vysvětlily,“ popsala Adlerová.

Krize obsazenosti pracovních míst se netýká jen Znojma, ale přetrvává v nemocnicích v celém kraji. „Obecně je v nemocnicích nedostatek jak lékařů, tak zdravotnického personálu,“ potvrdil vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje Luboš Císař.

Všechny nemocnice, které kraj spravuje, podle něj i za současné situace splňují vyhlášku o minimálním personálním vybavení. „Vyhláška je samozřejmě podle zákona minimum, které je nutné k udržení zařízení v provozu. Optimální by bylo, kdyby v každé nemocnici bylo víc zaměstnanců,“ přiznal Císař.

Horší je podle něj situace v létě, například kvůli dovoleným. O některé lékařské obory není navíc mezi absolventy medicíny takový zájem, aby bylo v nemocnicích ideální množství specialistů. Mezi tyto obory patří zejména právě ORL, rehabilitace nebo třeba pediatrie.

Více středního zdravotního personálu, jako jsou třeba zdravotní sestry, chybělo podle Císaře už před pandemií covidu. „Záleží také na počtu absolventů lékařských fakult v daném roce, některé populační ročníky byly slabší. Nemyslím si ale, že by představoval velký problém odliv absolventů lékařských fakult do zahraničí,“ řekl Císař.

KLÁRA HRBÁČKOVÁ