V písemném vyjádření, které má Deník k dispozici, se hnutí Pro Znojmo v čele s předsedou městského kontrolního výboru Jiřím Kacetlem podivují mimo jiné nad tím, že po vyhraném výběrovém řízení z přelomu loňského a letošního roku uzavřeli představitelé města s mluvčím pracovní smlouvu na dobu neurčitou. „Je to velmi neobvyklý přístup. Pokud se jedná o výpočet nadstandardního platu, byla k našemu údivu Pavlu Kovaříkovi započtena plná praxe v délce až sedmadvaceti let, což by znamenalo, že se na obdobné pozici pohybuje minimálně od roku 2000, kdy byl ještě na vysoké škole,“ sdělil Kacetl.

Vedení města v čele se starostkou Ivanou Solařovou však trvá na tom, že mluvčí Kovařík zvítězil v loňském výběrovém řízení zcela v souladu s požadavky a představami zaměstnavatele. „Pan Kovařík byl pro svoji práci vybrán na základě dostatečných podkladů. Tyto informace jsou pro mě nové a kladu si otázku, kdo a s jakým cílem takto nepravdivě informuje,“ vyjádřila se Deníku starostka Solařová.

Opozice dále argumentuje, že dle veřejného rejstříku má být znojemský mluvčí již patnáct let živnostníkem v oblasti pěstování plodin, velkoobchodu a maloobchodu, oprav a údržby vozidel a rovněž živočišné výroby. „Jádro jeho podnikání souviselo s činností reklamní agentury, tvorbou webových stránek a sepisováním expertiz v oblasti sociologie. Započtená dlouholetá praxe pro pozici tiskového mluvčího je pro nás tedy záhadou,“ pokrčil rameny předseda znojemského kontrolního výboru Jiří Kacetl.

Největší problém nicméně pro opozici představuje Kovaříkova výplata. Ta má podle jejich zjištění přesahovat až dvojnásobek částky, kterou město vyplácelo například dřívější pracovnici znojemského oddělení vnějších vztahů Lence Pikartové. Ačkoliv žena pracovala jako referentka, nikoliv v pozici vedoucí oddělení, jako je tomu u mluvčího Kovaříka, jedná se dle Kacetla stále o vysoký nadstandard.

O doprovod se postarala skupina Kiksylend a Mládek si zahrál a zazpíval také.
Ivan Mládek vystavuje v Krumlově. Podívejte se, jak to rozbalil s místní kapelou

„Další podezřelou skutečností je osobní příplatek ve výši třiapadesáti procent základního platu a další příplatek za vedení ve výši dvaatřiceti procent základního platu. Při bližším porovnání s ostatními vedoucími pracovníky městského úřadu, kteří mají pod sebou mnohem více podřízených zaměstnanců a mnohem větší úřední agendu, za kterou zodpovídají, je pro ‚nováčka' na radnici toto ohodnocení naprosto záhadné a stěží vysvětlitelné,“ podivoval se Kacetl.

S prosbou o reakci se Deník obrátil přímo na znojemského mluvčího Pavla Kovaříka, ten se však vyjádřit odmítl. „K položeným dotazům, které mně, jak uvádíte, píšete jako soukromé osobě, sděluji, že jako soukromá osoba na uvedené otázky odpovídat nebudu. Jelikož jste stejné otázky položila i městu, předpokládám, že vám město odpoví,“ zareagoval Kovařík.

Jeho měsíční výplatu neváhal Kacetl přirovnat dokonce k odměně tamních místostarostů. „Platové ohodnocení pana Kovaříka se včetně proplácených přesčasů a příplatků podle našich zjištění velmi blíží měsíční odměně místostarostek a místostarosty města. Zároveň se pohybuje o čtvrtinu výše než průměrné měsíční výplaty ostatních vedoucích úředníků znojemské radnice. To je dle našeho názoru vysoce nadstandardní plat, který vyvolává pochybnosti o rovném a spravedlivém přístupu a o efektivitě hospodaření s komunálními prostředky,“ dodal opoziční zastupitel.

Krajský soud v Brně.
Střelba a pronásledování na Znojemsku kvůli krádeži marihuany. Trest platí

Znojemská starostka Ivana Solařová podotkla, že se s ohledem na Kovaříkovy dosavadní pracovní zkušenosti jedná o standardní finanční ohodnocení. „Pan Kovařík není úředníkem, a proto se k ohodnocení jeho práce služební tarif nepoužil. Pokud by měl být srovnáván, tak s manažerskými pozicemi s přihlédnutím k jeho odbornosti a praxi. Výše mzdy pana Kovaříka zcela odpovídá odváděné práci,“ zhodnotila Solařová. Situaci plánují opoziční zastupitelé řešit na pondělním zasedání zastupitelstva.