„Činnost spolku velmi vítáme a jsme připraveni s ním do budoucna spolupracovat v otázkách rozvoje železniční infrastruktury na jižní Moravě," uvedl tiskový mluvčí SŽDC Pavel Tesař.

Podle Tesaře jsou aktivity spolku tak významné, že ovlivňují práci samotné SŽDC. „Je to tak. My vítáme jakékoli konstruktivní podněty, které mohou přispět k rozvoji železniční dopravy v regionech a tento spolek je jedním z významných partnerů," doplnil Tesař.

Představitelé spolku nadšeně přivítali plány na rekonstrukci trati ze Znojma do Břeclavi. „Nejvyšší traťová rychlost se zde zvýší na sto dvacet kilometrů za hodinu téměř v celé délce i ve většině železničních stanic. Jízdní doba spěšného vlaku Znojmo Hrušovany Břeclav se tak zkrátí o půl hodiny! Proti individuální automobilové dopravě je tato doba naprosto bezkonkurenční," vyzdvihl člen spolku Lubomír Beňák.

Ten je zároveň spoluautorem studie, kterou zadalo Znojmo již v roce 2010. Studie se zabývá právě prověřením možnosti zkrácení jízdních dob na tratích na Znojemsku a v sousedních regionech.

Podle ředitele Krajského centra osobní dopravy Českých drah Pavla Karšulína si trať modernizaci rozhodně zaslouží. „Přepravujeme na ní až milion cestujících ročně. Vzhledem k tomu, že není přímé spojení mezi Znojmem a Břeclaví, je tato trať velmi významná. Je i dobře položená podél hranice s Rakouskem. Pokud se modernizace podaří, můžeme očekávat další nárůst zájmu pasažérů o cestování vlakem do Břeclavi," konstatoval Karšulín.

Ředitel dodal, že se spolkem také spolupracuje a připomněl, že zájem na obnově trati má dlouhodobě také Jihomoravský kraj.

Podle odborníků by Znojemsko a Mikulovsko se sto třiceti tisíci obyvateli bylo díky obnovené trati optimálně napojeno na dálkový železniční koridor pro destinace na východě a severovýchodě.

„Odhad nákladů na optimalizaci trati představuje čtyři a půl miliardy korun. Když uvážíme, že do trati až třicet let stát neinvestoval, že trať měří téměř sedmdesát kilometrů a že cena zahrnuje i opravu všech stanic na trati, pak jde podle našeho názoru o zcela myslitelnou sumu, která se ve světle výše vyčtených výhod a přínosů pro stotisícový region v dlouhodobém horizontu jistě ekonomicky vyplatí," upozornil Beňák.