„Chceme tak motivovat vlastníky kulturních památek k jejich obnově a propagovat jihomoravské památky," uvedla na tiskové konferenci po jednání rady radní Bohumila Beranová. Památky se utkají v soutěži ve třech kategoriích. „První jsou velké stavby, jako například hrady, zámky, kostely, kláštery, fary, tvrze či hospodářské dvory. Druhou kategorii tvoří díla výtvarného umění, při jejichž obnově se uplatňuje metoda restaurování. Třetí kategorii tvoří drobné stavby," doplnila Beranová.

Letošní novinkou je možnost udělit zvláštní cenu vlastníku kulturní památky, která v letošním ročníku komisi zaujme kvalitou oprav, mimořádnou historií či zvláštním přístupem vlastníka. Vedle toho může komise udělit cenu vlastníku technické kulturní památky, která se účastnila některého z pěti předchozích ročníků soutěže.

„O těchto dvou cenách se nebude hlasovat formou SMS a komise soutěže si vyhrazuje právo tyto dvě ceny neudělit," řekla Beranová. Do soutěže mohou být navrženy památky opravené v loňském roce.

Návrhy může podávat kterýkoliv občan, odborníci nebo starostové obcí, na jejichž území se památky nacházejí, a to na odbor kultury a památkové péče Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, e-mailový návrh na adresu: ok@kr-jihomoravsky.cz.

Uzávěrka přihlášek je čtrnáctého února. Prostřednictvím SMS zpráv budou moci lidé hlasovat v období od 10. března do 4. dubna, vítězné památky budou známé na přelomu dubna a května.

Soutěži tradičně dominují opravené památky ze Znojemska, loni jich usilovalo o vítězné hlasy sedm.