O svých začátcích, plánech na změny ve Znojmě i kritice některých starších projektů mluví v rozhovoru městská architektka Iveta Ludvíková. Do funkce nastoupila v lednu roku 2008.

S jakým předsevzetím jste nastupovala na pozici městské architektky?
Nastupovala jsem s osobním předsevzetím snažit se o to, aby Znojmo bylo ještě krásnější. Ne jenom pro návštěvníky, ale především pro místní.

Je místo, které vám vadilo při procházkách Znojmem?
Vždy, když jsem šla přes Divišovo náměstí, vadilo mi nízké kovové oplocení, kdy parčík využívali lidé pro venčení psů. Po konzultaci s památkáři jsem navrhla několik úprav. Nejdříve přišlo na řadu odstranění oplocení, pak bylo nutné nahradit asfaltové cestičky přírodním povrchem, pokácet suché smrky, obnovit zeleň a vyměnit staré lavičky za nové. Myslím si, že prostor je nyní hezčí.

Jaké další změny jste uskutečnila?
Proměnou prošla i ulička mezi radnicí a obchodním domem Dyje. Stačilo na místo nainstalovat kontejnerovou zeleň, nové lavičky a odpadkové koše. Na stěnu pod půlkruhové markýzy jsme pověsili historické fotografie města. Vznikla tu odpočinková zóna přímo v centru města.

Které projekty jste převzala, i když se vám nelíbily, ale musela jste je dotáhnout do konce?
Jak se říká, do rozjetého vlaku jsem nastoupila v rámci projektu a následné realizace rekonstrukce Horního a Václavského náměstí a ulice Přemyslovců. Realizační projekt už byl hotový a nově přislíbená dotace z evropských fondů všem, i projektantovi, svázala ruce.

Jak se vám líbí Horní náměstí jako celek i v jednotlivostech?
Horní náměstí bylo dříve prostorem, kde se nemohlo shromažďovat více lidí. Scelením celého prostoru se funkce náměstí obnovila a to je jeho velkým kladem. Důkazem toho je právě se konající Advent. Ale pravdou je, že zde chybí, a to zvláště v letních měsících, vodní prvek, který by celý velký prostor zpříjemnil. V původním projektu totiž nebyl. Proto jsme trvali na tom, aby ho architekt dodatečně zakomponoval. Nyní tedy pracuje na novém návrhu kašny a pítka.

A co říkáte na kritizované záchodky?
Určitě odpovídají posledním trendům jednadvacátého století. To je zřejmě kámen úrazu. Dochází zde ke kontrastu mezi moderními materiály skla a betonu s historicky kamennou zádlažbou náměstí. Myslím si, že navržený přírodní materiál je na zemi volený vhodně. Je jenom otázkou času než se s novou podobou místní sžijí. Kdybych před stejným úkolem stála já, volila bych jinou, tradičnější formu.

Co by podle vás mohlo vzniknou v pivovaru?
Myslím si, že by zde mohlo vzniknout ubytovací a kulturně společenské centrum s obchody i službami.

Na jakých krátkodobých plánech nyní pracujete?
Z akcí, které jsou před samotnou realizací, mohu jmenovat vybudování autobusového terminálu či revitalizace hradeb v Dolním parku. Projekčně se připravuje rekonstrukce ulic Horní a Dolní Česká.