„Vzhledem k jeho konstrukci jsme museli jez opravit za plného průtoku a práce rozdělit do tří částí, jde totiž o historickou stavbu, která neumožňuje vypustit jezovou zdrž,“ uvedl ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Během oprav dělníci vyměnili trámovou konstrukci jezu a položili jeho novou patu. „Dělníci také vyplnili narušené břehy, přespárovali levobřežní zeď a doplnili kameny na přelivu i v podjezí. Kvůli opravě jsme dočasně odstranili skluzavku usnadňující sjíždění jezu vodáky, dělníci ji ale již vrátili na původní místo,“ doplnil mluvčí Povodí Petr Chmelař.

Na zachování skluzavky znojemským vodákům záleželo. „Jez opravu potřeboval. Obliba Dyje mezi vodáky stoupá, proto je důležité, že jez bude dál snadno sjízdný,“ “ řekl znojemský vodák Radek Kotáb.

Opravy oblekovického jezu začaly na podzim a stály dvanáct milionů korun. Patří k nejstarším jezům v povodí řeky Dyje.