Peníze na víc oprav, než v minulých letech, dokázala letos sehnat děkanství na Znojemsku. Do Vranova poprvé míří i příspěvek z norských fondů. Dluh na desetiletí zanedbávaných budovách budou ale farnosti snižovat ještě léta.

„Letos jsme získali devatenáct milionů korun dotací, to je téměř dvakrát tolik, co v jiných letech. Výraznou pomocí bylo šest milionů z ministerstva kultury,“ uvedl Pavel Vlk, který dohlíží na opravy ve znojemském děkanství.

Přímo ve Znojmě zbývá dokončit opravy kostela svaté Alžběty, zahájené v minulých letech. Právě na ně děkanství v těchto dnech získalo příslib dalších tří milionů korun z ministerstva kultury.

„V předchozích letech jsme provedli náročné odvlhčení, položili dvojité podlahy, opravili kruchtu a další věci. Nyní budeme pokračovat fasádou, střechou, opravami kamenných prvků v presbytáři a položením dlažby,“ vypočítal Vlk.

Další dva miliony korun stály letos opravy fasád na kapucínském kostele na znojemském Masarykově náměstí.
Rozsáhlou rekonstrukcí projde kostel svatého Štěpána v Hrušovanech. „Počítáme s výměnou střešní krytiny, klempířských prvků, schodišť a podlah ve věži a také její celé báně,“ dodal Vlk.

Zejména do oprav střech, krovů či věží letos děkanství investovalo v Chvalovicích, Litobratřicích, Strachoticích či Božicích. Pokaždé šlo o práce za zhruba půldruhého milionu korun.

Citelným problémem Znojemska je podle Vlka dlouhodobě zanedbaná údržba kaplí a kostelů. „Proti jiným krajům chyběla v pohraničí soustavnější údržba. Třeba na střechy, které teď opravujeme, nikdo sto let nesáhl,“ upozornil Vlk.

Hodně spokojen je letos i Karel Mucha, který se stará o údržbu kostelů na Vranovsku. „Získali jsme téměř tři miliony. Je to pro nás zdaleka nejbohatší rok za dlouhou dobu. Nerozsáhlejší akcí byl letos kostel ve Starém Petříně. Opravy vyšly na dva miliony. Chrám má nyní novou fasádu, věž i střechu,“ uvedl Mucha.

Renovací se dočkaly i střechy či fasády kostelů v Horním Břečkově, Stálkách, Jazovicích, Hostimi či Pavlicích.
Zástupci děkanství uspěli také se žádostí o podporu projektu na úpravy interiéru farního kostela ve Vranově nad Dyjí. „Jde o celkovou opravu včetně varhan a barokních soch. Náklady dosahují téměř patnácti milionů korun. K velmi velkorysému příspěvku z fondů musíme sehnat ještě dva miliony naší spoluúčasti,“ upozornil Mucha.

Na Krumlovsku letos začaly, nebo pokračují, opravy v Miroslavských Knínicích, Miroslavi, Rešicích a Našiměřicích. „Na kostele v Knínicích je nový krov, kostel dostal venkovní omítku. Na podzim začaly firmy pracovat na vnitřních sanačních omítkách, rozvodech elektřiny a cihelné dlažbě,“ uvedl dříve hospodářský administrátor krumlovského děkanství Jan Průdek. Další rekonstrukce připravuje děkanství v Našiměřicích, Miroslavi a Suchohrdlech u Miroslavi.