S nastávajícím novým rokem plánuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje několik investičních akcí, které by měly zlepšit plynulost dopravy a zvýšit kvalitu cestování automobilem po silnicích znojemského regionu. Na dokončení či realizaci čeká devět projektů v celkové hodnotě přes tři sta padesát milionů korun, o celkové délce více než jednadvacet kilometrů. Většinu stihnou dělníci a cestáři vyřešit do poloviny roku 2015.

Nejvyšší částka pomůže opravit průtah obcí Mikulovice na silnici druhé třídy číslo 398. Stavební firmy utrží za zlepšení průjezdnosti obcí přes pětaosmdesát milionů korun. V ceně se počítá i s budováním jednoho mostku. Pokračovat mají i práce na průtahu přes znojemskou část Hradiště.

Průtah mezi Znojmem a Kuchařovicemi se dočká také kompletní revitalizace. Půl kilometru dlouhá cesta přijde na dvaadvacet milionů korun. Dále zde stavební firma vybuduje nové přemostění v hodnotě přes čtyři miliony korun.

Ke zlepšení dopravní obslužnosti regionu přispěje i výstavba přestupního uzlu u miroslavského nádraží. Miroslavští získají lepší spojení s Brnem pomocí vlaků i autobusů. Akci, financovanou z Regionálního operačního programu Jihovýchod částkou přes čtrnáct milionů korun, plánují stavaři dokončit k poslednímu červnu roku 2015.

Z nových extravilánů v délce bezmála osm kilometrů se mohou těšit jak řidiči na silnici druhé třídy číslo 413 mezi Pohořelicemi a Suchohrdly, tak i motoristé projíždějící silnicí mezi Znojmem a Vranovem nad Dyjí. Silnici mezi Hostěradicemi a obcí Višňové zase posílí nová vrstva vozovky v délce jeden a tři čtvrtě kilometru. „Stavba vyvolá také úpravy inženýrských sítí. Dále jsou navrženy úpravy stávajících sjezdů, přestavby propustků, vegetační úpravy a obnova dopravního značení," uvádí projektová dokumentace zmíněné stavby.

Podle šéfa znojemských silničářů Zdeňka Komůrky je pravděpodobné, že dojde i na další, drobnější opravy sinic, ty však nelze v této chvíli konkretizovat. „Záležet totiž bude na stavu silnic po zimním období a na přidělených finančních prostředcích pro rok 2015, jejichž výši, bohužel, v této chvíli ještě neznáme," dodal Komůrka.

LUBOMÍR BUDNÝ