Navzdory setrvalé kritice na druhé straně architekti park dál osazují lampami a lavičkami moderního vzhledu. Oprava nyní čeká kašnu a její bezprostřední okolí. Obnova kašny, za kterou má město zaplatit přes tři miliony korun vzbudila mezi některými zastupiteli kritiku, protože ji považují za výrazně předraženou. Podle radnice jsou náklady adekvátní. 


Nové prvky v opravovaném Dolním parku.