Pohřební služba Pospíchal

Jitka Nejezchlebová 1931 Znojmo

Antonín Beck 1953 Plaveč

Paní Marie Koudelová 1944 Hevlín

JUDr. Zdeněk Svoboda 1936 Znojmo

Uwe Sachse 1944 Jaroslavice

Marie Minaříková 1935 Ctidružice

Zdeňka Kohoutková 1931 Hodonice

Liana Smolíková 1929 Znojmo

Helena Hegarová 1966 Práče

Stanislav Cejpek 1950 Bezkov

Marie Matulová 1932 Znojmo

Kateřina Matéjová 1932 Šatov

Pohřební ústav Musil

Karolína Řezáčová 1930 Šumice

Eva Veselá 1949 Znojmo

Blažena Doubková 1948 Znojmo

Milada Heverová 1937 Vrbovec