Pohřební ústav Musil

Anna Mikulášová, *1937, Slup

František Čučela, *1964, Šafov

Ludmila Mudráková, *1964, Znojmo

Ivana Jirchářová, *1966, Přímětice

Jiřina Šebelová, *1931, Onšov

Vira Lakatosh, *1956, Božice

Marie Balážová, *1953, Kašenec

Marie Nedvědová, *1959, Znojmo

Ladislav Fiala, *1934, Dobšice

Marie Mlejnková, *1931, Kuchařovice

Dagmar Trochtová, *1958, Práče

Pohřební služba Pospíchal

Anežka Jurková, *1937, Kuchařovice

Miroslav Nejerál, *1935, Blanné

Jaroslava Beránková, *1939, Brno

MUDr. Václav Řehka, *1954, Dobšice

Anna Kotýnková, *1939, Mramotice

Zdeněk Vérosta, *1948, Višňové

Jaroslav Beneš, *1949, Kuchařovice

Marie Tučková, *1933, Znojmo

Josefa Potácelová, *1944, Tavíkovice

Vilma Kubáňová, *1931, Hrádek

Děkujeme Pohřební službě Pospíchal a Pohřebnímu ústavu Musil za poskytnutí infromací.