„Na prvních jednáních zastupitelstva jsme se dohodli, že rozšíříme poskytované informace. Usnesení rady jsme dosud zveřejňovali v městském zpravodaji, nyní je dáváme i na městský web. Máme také již připravený nový městský portál, který bude pro uživatele přehlednější a nové informace na něm najdou rychleji,“ řekl starosta Miroslavi Augustin Forman.

Městští zastupitelé budou také brzy jednat o změnách svého jednacího řádu, které mají umožnit publikování dalších informací. „K navrženým změnám patří pořizování zvukového záznamu a zveřejňování zápisu z jednání a jmenovitých přehledů hlasování. Audiozáznam samotný zveřejňovat nebudeme, poslouží k pořízení a kontrole zápisu,“ doplnil starosta.

Zápisy ze zastupitelstva začala na obecní web věšet i radnice v Hodonicích. Vedle stručného shrnutí diskusí a jmenovitých hlasování najdou lidé na webu i přílohy s podklady, které měli zastupitelé na stole.

„Při zveřejňování si dáváme pozor, abychom chránili osobní údaje. Postupujeme tak, abychom nadbytečné údaje odstranili, ale aby lidé současně věděli, o čem jsme jednali. Úplnou anonymizaci používat nechceme,“ řekl starosta Jan Rožnovský s tím, že zastupitelé se chystají jednat i o pravidlech pro zveřejňování veřejných zakázek.

„Dodržíme volební program, na všechny zakázky nad sto tisíc uděláme výběrová řízení, připravíme tak pravidla pro to, aby všechny obecní zakázky byly co nejotevřenější a nejprůhlednější,“ dodal Rožnovský.

Ochrana osobních dat

Nový způsob, jak dostát ochraně osobních dat i publikovat výstupy z jednání zastupitelů, hledá Petr Slavík, starosta Jezeřan-Maršovic.
„Navrhnu zastupitelům, abychom nyní od lidí, kteří budou obec žádat například o koupi nebo nájem pozemku, žádali i souhlas se zveřejněním jejich jmen v publikovaných materiálech obce,“ přiblížil starosta svůj plán.

Rozšíření poskytovaných informací zvažují i v Dobšicích.
„Zápisy ze zastupitelstva zveřejňujeme už roky. Je to pro nás i jednodušší, protože jednotlivá usnesení máme zapsaná po každém projednaném bodu. Nyní zřejmě navrhnu obecním radním, abychom v nastoupeném trendu pokračovali a začali zveřejňovat usnesení rady, protože ani v ní neprojednáváme nic tajného,“ informoval starosta Dobšic Jaroslav Jenšovský.

Miroslav byla posledním městem na Znojemsku, které začalo zveřejňovat usnesení radních. Zápisy ze zastupitelstva zatím nezveřejňuje Znojmo a Hrušovany nad Jevišovkou.

Publikování více či méně podrobných zápisů ze zastupitelstva je na Znojemsku zavedenou praxí například v Moravském Krumlově, Jevišovicích, Vranově nad Dyjí či Hnanicích.