Téměř polovina z devatenácti nejohroženějších jihomoravským památek stojí, podle nedávno zveřejněného seznamu, na Znojemsku. Památkáři na doplňování soupisu rozbitých domů, zdevastovaných kostelů a otlučených soch stále pracují. Některé stavby bezútěšně chátrají, jiné chtějí majitelé opravit. Pokud seženou peníze.

„Na jihomoravském seznamu nejohroženějších památek jich je nyní devatenáct, devět z nich je ze Znojemska. Dokládá to, že Znojemsko patří mezi regiony nejbohatší na památky. Současně to vypovídá o jeho historii, zejména poválečné, kdy v kraji zůstala řada opuštěných objektů. Různé kapličky a boží muka jako by nikomu nepatřily a dnes se rozpadají,“ uvedl náměstek ředitele brněnského pracoviště památkového ústavu Zdeněk Vácha.

Zájezdní hostinec

Na seznam památkáři napsali například bývalý zájezdní hostinec ve Vranovské Vsi. „S majitelem jsme v častém kontaktu. Dvakrát jsme mu psali oficiální dopis, aby z ošklivě chátrající stavbou něco udělal. Z poslední schůzky s ním vyplynulo, že do domu nechce dávat peníze, ale hodlá jej prodat, “ řekl starosta obce Jiří Peřinka.

Řešení vidí v tom, aby společně postupovala obec, kraj a památkáři. Měli by najít způsob, jak vlastníka přimět k tomu, aby budově dal alespoň lepší fasádu.

„Smyslem seznamu je zmapovat současný stav památkového fondu a najít nejvíce ohrožené objekty. Mezi zařazením na seznam a rychlejší obnovou není přímá spojitost. Bude záležet především na vlastnících, ale také na postupu kraje a ministerstva, nakolik k němu budou přihlížet například při vybírání projektů, které se budou ucházet o dotace,“ podotkl náměstek Vácha.

Některé starosty zápis památky na jejich katastru překvapil. „Zatím nevím, čí je to majetek a zda stojí na našem katastru. Budu se o to určitě zajímat. Božích muk a kapliček je v okolí víc. Ta na seznamu je už dost na okraji, směrem na Jindřichův Hradec,“ reagoval na informaci o tom, že mezi nejohroženějšími památkami jsou i boží muka u obce Uherčice jejich starosta Dušan Kovář.

Nad opravou budou zástupci obce uvažovat. „Vyžádáme si stanovisko a posudek památkářů, kteří nás ale zatím o ničem neinformovali. Podle rozsahu potřebných prací bychom mohli opravu buď připravit sami, nebo zkusíme požádat o dotaci,“ dodal Kovář.

Chátrající kaple

Silně zchátralá kaple v zaniklém Ječmeništi není lhostejná starostovi sousedního Vrbovce Liboru Kubíkovi. „Z vlastních peněz na opravu mít nebudeme, máme v obci jiné problémy. Ale cesty kolem Ječmeniště hodně využívají cyklisté, chceme navázat stezky i k sousedům do Rakouska. Pokusíme se proto získat nějaké dotace, abychom to dali do pořádku, “ uvedl starosta Vrbovce.

Dlouho chátrá i statek u Lančova. „Statek někdo koupil před šesti lety, začal i s opravami. Po čase ale přestal, snad měl i nějaké problémy s památkáři. Je to škoda, prostory jsou to pěkné,“ posteskl si starosta Lančova Jan Pikler.

Podle památkáře Jana Kozdase čeká možná statek lepší budoucnost. „Na sklonku roku statek změnil majitele. Nový vlastník uvažuje o obnově areálu,“ řekl Kozdas.

Seznam ohrožených památek památkový ústav uzavře nejdříve v polovině roku. „Na Znojemsku by si, podle mého odhadu, zařazení do něj zasloužilo ještě asi deset dalších staveb. Pokud bychom připočítali i sochy a drobné objekty, mohl by se rozrůst až o padesát položek,“ doplnil zkušený znojemský památkář.

 

NEJOHROŽENĚJŠÍ PAMÁTKY NA ZNOJEMSKU:

Kaple v bývalé obci Ječmeniště

Objekt v dezolátním stavu - narušená statika (trhliny ve zdech), omítky zčásti opadané, obnažené zdivo narušené vzlínající vlhkostí, okenní otvory částečně zazděné. Vyžaduje statické zajištění, odvlhčení zdiva a následnou celkovou obnovu.

Výklenková kaple - poklona u Chvalovic

Objekt v dezolátním stavu - omítnutí otlučené až na cihelné jádro, obnažené zdivo narušeno povětrnostními vlivy. Vyžaduje neodkladnou celkovou obnovu.

Zemědělský dvůr v Lančově

Areál hospodářského dvora s obytnou budovou, ovčínem, stodolou a ohradní zdí s bránou. Dlouhodobě nevyužívaný, neudržovaný. Havarijní technický stav budov - poškozené střechy (zatékání do interiérů), hrozí statické poruchy(propad nosných stěn), chybí okenní a dveřní výplně, omítky z většiny opadané, obnažené zdivo rozrušené povětrnostními vlivy. Vyžaduje celkovou obnovu.

Výklenková kaplička - poklona u Mešovic

Torzálně dochovaný objekt, omítnutí z většiny opadané, chybí část zastřešení. Vyžaduje celkovou obnovu.

Kostel sv. Jilji v Nasiměřicích

Zdivo staticky narušené - trhliny, omítky ve velkých plochách opadané, obnažené zdivo porušené. Vyžaduje celkovou obnovu, statické zajištění - zpevnění zdiva.

Socha sv. Isidora v Plavči

Barokní, ikonograficky ojedinělá plastika. Hlava i obě ruce figury uraženy, podstavec ve spodní části obnažený na cihelné zdivo. Vyžaduje neodkladný odborný zásah i úpravu bezprostředního okolí.

Socha sv. Jana Nepomuckého v Tavíkovicích

Hlava figury uražena, kámen silně zvětralý, porostlý lišejníkem. Vyžaduje neodkladný odborný zásah.

 

Výklenková kaplička - poklona v Těšeticích

Omítnutí poklony je otlučené až na cihelné zdivo, hrozí celková degradace, kříž ve vrcholu chybí. Vyžaduje celkovou obnovu.

Měšťanský dům ve Vranovské vsi

Čtyřstranně obestavěný dvůr s obytným objektem, kolnou a hospodářskými budovami. Hlavní budova neobydlena, slouží jako skladiště. Ostatní objekty víceméně využívány podobným způsobem. Objekty v dezolátním stavu - obytná budova má otlučené vnitřní omítky, stropy i podlahy zdemolované, vnější omítky všech budov ve velkých plochách opadané, střechami místy zatéká (kolna má novou krovovou konstrukci), původní chlév na západní straně jižního křídla bez střešní konstrukce, okenní otvory hospodářských budov jsou bez výplní nebo zatlučené prkny. Vyžaduje celkovou obnovu.